Wat is Schoudernetwerk Friesland?

Schoudernetwerk Friesland is een werkgroep van fysiotherapeuten (waaronder manueel therapeuten en sportfysiotherapeuten) die gespecialiseerd zijn op gebied van diagnostiek en revalidatie van schouderaandoeningen. Binnen de organisatie is er sprake van een intensief samenwerkingsverband met orthopeden. Dit zorgt voor korte lijnen tussen orthopeed en therapeut bij post-operatieve schouderrevalidatie.

 

Het doel van Schoudernetwerk Friesland

Schoudernetwerk Friesland wil de zorg rondom de schouderpatiënten blijven verbeteren. Door het ontwikkelen van hoogwaardige transmurale zorg voor patiënten met schouderproblemen in de regio Noordwest Friesland zowel in de 1e , 2e en 3e lijn. Door het maken van afspraken, het vergroten van de kwaliteit van de patiëntenzorg ontstaat er:
a. Duidelijkheid voor de patiënt omtrent verwachtingsbeeld, duur behandeltraject, soort onderzoek, aard behandeling en door welke behandelaar;
b. Kennisoverdracht onder de behandelaars, oftewel ‘kruisbestuiving’;
c. Optimale communicatie door gebruik van dezelfde taal;
d. Een netwerk met een duurzaam, dynamisch en inhoudelijk verdiepend karakter waarbij
aandacht is voor het groepsproces.

 

Het bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit 3 leden. Als stichting heeft het netwerk hiermee een fundament
gebouwd voor een schoudernetwerk in Friesland. Contact opnemen met een van de bestuursleden?
U kunt ze via onderstaande mailadressen bereiken.

Jochum van Brummelen
Voorzitter
Email: j.vanbrummelen@schoudernetwerkfriesland.nl

Jolien lammers
Secretaris
Email: j.lammers@schoudernetwerkfriesland.nl

Thiemen Koopmans
Penningmeester
Email: t.koopmans@schoudernetwerkfriesland.nl